Ocupació via pública TAULES I CADIRES

Persona de contacte: 
Núria Fugasot
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Comerç
Promoció Econòmica
Com es pot fer: 
Presencialment
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any
Documentació a aportar: 

Fotocòpia de DNI de la persona interessada. Aportar un plànol d'emplaçament a escala 1/50, acotant la superfície d'ocupació i les distàncies a façanes, vorades o altres elements de mobiliari urbà. Cal garantir un pas pels vianants de 90 cm. com a mínim. Fotocòpia de la llicència d'activitat.

Comparteix aquesta pàgina: