Ocupació via pública QUIOSCS

Persona de contacte: 
Núria Fugasot
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Comerç
Promoció Econòmica
Com es pot fer: 
Presencialment
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any
Documentació a aportar: 

Fotocòpia de DNI de la persona interessada. Aportar un plànol d'emplaçament a escala 1/50, acotant la superfície d'ocupació i les distàncies a façanes, vorades o altres elements de mobiliari urbà. Cal garantir un pas pels vianants de 90 cm. com a mínim. D'acord amb la llicència sol·licitada, descripció de les característiques dels elements materials i de les instal.lacions necessàries. Abans d'iniciar l'activitat objecte de la llicència, el titular de la mateixa haurà de presentar previament fotocòpies degudament compulsades dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per realitzar l'activitat, així com el certificat homologat de l'instal·lador per tal que l'escomesa elèctrica compleixi les condicions específiques al reglament de baixa tensió.

AdjuntMida
PDF icon Ocupació via pública QUIOSCS51.55 KB
Comparteix aquesta pàgina: