Modificació titular de Béns Immobles

Presentar una declaració amb motiu d'una alteració de la titularitat en un bé immoble ubicat a Sant Pol de Mar.
Vàlid per transmissions, per incloure les cotitularitats i les seves modificacions, i per modificar el subjecte passiu quan hi hagi més d'un titular amb drets equivalents.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
L'adquiridor/s o, en el seu cas, el transmissor/s o representant en ambdós casos. / Qui sigui subjecte passiu de l'impost o el seu representant legal.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

Per un immoble de naturalesa urbana : Model 901N de la Direcció General del Cadastre. Per un immoble de naturalesa Rústica : Model 901-N de la Direcció General del Cadastre Ministeri d'Hisenda. Fotocòpia del document que origini l'alteració: - Escriptura pública. - Fotocòpia DNI NOTA: Els models de Declaracions d'alteració cadastral (901N - 902N - 903N - 904N - Annex) de la Direcció General del Cadastre es poden obtenir per Internet. L'adreça és www.catastro.minhap.es

Cost de tramitació: 
Sense cost
AdjuntMida
PDF icon Model 901N Cadastre Immobiliari332.78 KB
Comparteix aquesta pàgina: