Modificació del subjecte passiu – IBI -

En sol·licitar el canvi de subjecte passiu del rebut de l'IBI quan existeixen varis cotitulars de la finca i volen que el rebut surti a nom d'un d'aquests.
En aquests casos no hi ha una transmissió de la finca, sinó que únicament es modifica el contribuent a nom del qual ha de sortir el rebut.
No es podrà modificar el subjecte passiu quan hi hagi un usdrefructuari i aquest ja consti com a subjecte passiu.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Qualsevol dels titulars de la finca, amb l'autorització de la resta de cotitulars. EXCEPTE: en el cas de sentències de divorci quan consti a la mateixa que s'ha atribuït l'ús a un dels cotitulars.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any. Tindrà efectes en el padró tributari de l'exercici en que se sol·licita si encara no s'ha emès el padró, en el cas de que el padró ja estigui emès els cavis tindran efecte a l'exercici següent.
Documentació a aportar: 

- Documentació justificativa de la titularitat de la finca quan no constin tots els cotitulars a la nostra base de dades. - Autorització de la resta de cotitulars o sentència de divorci.

Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: