Exempció de la Taxa per Prestació del Servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials per autogestió

Els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels  residus diferent al realitzat per l’ajuntament.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Els titulars de l’activitat
Quan es pot sol·licitar: 
S’haurà de sol.licitar i acreditar abans de l’1 de febrer de cada any.
Documentació a aportar: 
  • Sol.licitud expressa
  • DNI persona sol.licitant
  • Ubicació activitat
  • Certificats acreditatius del gestor autoritzat que indiqui els residus que gestiona de l’activitat.
Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: