DRET FUNERARI EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE DRET D’ÚS

Obtenir una concessió administrativa de titularitat personal i individual d’un Dret d’ús funerari per a 35 anys.
Es podran donar:
1.- en cas de defunció (gestió que assumeix directament la funerària)
2.- Per sol·licitud expressa

NORMATIVA APLICABLE:
 
Reglament del servei de cementiri Municipal de Sant Pol de Mar.
Ordenança Fiscal núm.23 de Taxa per prestació de Serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Cementiri
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
La persona interessada. Si es delega la representació, a més de les dades del sol·licitant s’han de consignar les dades del representant.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 
  1. Sol.licitud expressa
  2. DNI sol·licitant
  3. Domiciliació bancària (opcional)
Quan es dóna resposta: 
El temps màxim de tramitació és de 3 mesos. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
Cost de tramitació: 
Segons estableix l’ordenança fiscal núm. 23 de Taxa per prestació de Serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Comparteix aquesta pàgina: