COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA ENTRE VIUS

Canvi de titularitat d’un dret funerari entre vius
 
El temps màxim de concessió compta des de la data d’atorgament inicial del dret.

  • Si la concessió és posterior a l’u de gener de 2013 el temps és de 35 anys.

 
Els nínxols de propietat atorgats per la Junta de Cementiri del Bisbat de Girona, anteriors a l’u de gener de 2013,  seran per un temps indefinit.
 
Només es pot posar un únic titular per nínxol.

Normativa aplicable
 
Reglament del servei de cementiri Municipal de Sant Pol de Mar
Ordenança Fiscal núm.23 de Taxa per prestació de Serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Cementiri
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
El nou titular conjuntament amb el titular actual del dret funerari. S’estimarà vàlida la cessió a títol gratuït a favor de: - Parents del titular per consanguinitat i afinitat fins el quart grau. - Persones que acreditin llaços afectius i convivència mí
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

1.- Títol Dret Funerari 2.- Document de renúncia del titular a favor del nou. 3.- Document d’acceptació del nou titular. 5.- DNI del nou titular del nínxol 6.- Sol·licitud expressa de canvi de titularitat.

Cost de tramitació: 
60 euros
Comparteix aquesta pàgina: