COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI TITULAR DE SEPULTURA PER CAUSA DE MORT

Canvi de titularitat d’un dret funerari per defunció de la persona titular
 
El temps màxim de concessió compta des de la data d’atorgament inicial del dret.
Si la concessió és posterior a l’u de gener de 2013 el temps és de 35 anys. 
Els nínxols de propietat atorgats per la Junta de Cementiri del Bisbat de Girona, anteriors a l’u de gener de 2013,  seran per un temps indefinit.
 
Només es pot posar un únic titular per nínxol.

Normativa aplicable
 
Reglament del servei de cementiri Municipal de Sant Pol de Mar.
Ordenança Fiscal núm.23 de Taxa per prestació de Serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Cementiri
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Si es tracta d’una successió amb testament o sense testament, correspondrà a l’hereu o hereus del titular.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any. Fins a 1 any després del decés del titular.
Documentació a aportar: 

1.- títol Dret Funerari 2.- Certificat de Defunció 3.- Si hi ha testament - certificat últimes voluntats - últim testament - Acceptació d’herencia i partició de béns. - llibre de família del titular del nínxol. En el cas que hi hagi més d’un hereu, la designació unànime dels hereus d’un únic hereu, per renúncia expressa dels hereus i acceptació de l’hereu designat. 4.- Si no hi ha testament - certificat últimes voluntats. - llibre de família del difunt En el cas que hi hagi més d’un hereu, la designació unànime dels hereus d’un únic hereu, per renúncia expressa dels hereus i acceptació de l’hereu designat. 5.- DNI nou titular del nínxol (hereu designat)

Cost de tramitació: 
60 euros
Comparteix aquesta pàgina: