Canvi de domicili fiscal o a efectes notificació

En la comunicació del nou domicili fiscal o de notificació:
cas de les persones físiques generalment coincidirà amb el seu domicili habitual (del padró d'habitants)
cas de les persones jurídiques l'adreça generalment coincidirà amb la seva seu social

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Qualsevol persona interessada o bé el seu representant legal
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment, tenint present que només les notificacions dels actes de caràcter tributari que es produeixin amb posterioritat a la declaració seran adreçades al nou domicili fiscal o en el seu cas en el domicili fixat a efectes de notificacions
Documentació a aportar: 

Les dades identificatives del contribuent (NIF, nom i domicili)

Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: