Alta o Canvi en el padró municipal d'habitants

És la inscripció obligatòria de les persones que resideixen en el municipi.
És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres, així com poder exercir el dret a vot en el processos electorals.

Observacions
El ciutadans no comunitaris sense permís de residència permanent, hauran de renovar la seva inscripció en el padró municipal d’habitants cada dos anys.
Els ciutadans comunitaris i els no comunitaris amb residencia de llarga durada hauran de renovar la seva inscripció en el padró municipal d’habitants cada cinc anys.

Persona de contacte: 
Marian Rosado
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Padró d'Habitants
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Tothom que resideixi en el municipi, els majors d’edat han de venir personalment. La persona que s’empadroni signarà un full d'alta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en el moment de formalitzar l'empadronament.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

DNI
Escriptura de propietat de l'habitatge / contracte de lloguer.

Quan es dóna resposta: 
El tràmit és immediat.
Cost de tramitació: 
Gratuït
Comparteix aquesta pàgina: