Darreres actualitzacions

Des d'aquesta pàgina podeu consultar els llistats de les darreres pàgines actualitzades a www.santpol.cat o bé per la temàtica relacionada amb els continguts.

Data actualització: 27/08/2019 - 09:26
Podran sol.licitar una reducció de la taxa de Residus, justificant trobar-se en els supòsits que preveu l’Ordenança Fiscal núm.29 Famílies nombroses: Requisits econòmics:  ...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:25
Podran sol·licitar una reducció de la taxa pel subministrament d’aigua en els supòsits que preveu l’Ordenança Fiscal núm.30 Famílies nombroses: Requisits econòmics:  El...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:19
Si esteu interessats a participar en alguna de les fires que gestiona l’Ajuntament (Fira de Sant Pau, Fira de la Maduixa o Fira de Tardor) cal que ho sol·liciteu per...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:18
Sol·licitud de subvencions per les associacions sense ànim de lucre de Sant Pol de Mar que realitzin activitats relacionades amb la cultura, l’educació, o altres àmbits d’...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:16
Sol·licitar un permís d'accés de vehicles a una finca travessant una vorera o una via urbana exclosa de trànsit rodat. Si la vorera no està degradada per a facilitar l'accés...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:15
Sol·licitar un permís de prohibició aparcament davant d’un gual autoritzat, per dificultat d’accés.
Data actualització: 27/08/2019 - 09:14
Obtenir una placa nova corresponent a un gual per substituir una altra amb motiu de deteriorament o robatori
Data actualització: 27/08/2019 - 09:09
En sol·licitar el canvi de subjecte passiu del rebut de l'IBI quan existeixen varis cotitulars de la finca i volen que el rebut surti a nom d'un d'aquests. En aquests casos...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:08
Sol·licitud de l'exoneració en el pagament del rebut de l'impost sobre béns immobles, en els supòsits previstos en la normativa vigent. Supòsits: a.-Els béns propietat de l'...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:06
Els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels  residus diferent al...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:05
Emissió d'un duplicat d'una liquidació per a poder realitzar el pagament d'un tribut en l'entitat bancària.
Data actualització: 27/08/2019 - 09:04
Duplicat títol Drets Funeraris Normativa aplicable   Reglament del servei de cementiri Municipal de Sant Pol de Mar Ordenança Fiscal núm.23 de Taxa per prestació de Serveis...
Data actualització: 27/08/2019 - 09:02
Emissió d'un duplicat d'un rebut com a justificació del pagament.
Data actualització: 27/08/2019 - 08:58
Aquelles persones que, essent propietàries d’un habitatge, en cedeixen l’ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica,...

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: