El Ple de febrer aprova l'avantpojecte de l'institut-escola

divendres, 26 Febrer, 2021

La sessió plenària celebrada el 25 de febrer a la tarda va tenir com a punt més destacat l'aprovació de l'avantprojecte d'ampliació de l'escola Sant Pau per a la seva conversió en institut-escola. 

El portaveu de JxCat va valorar positivament el fet de reconsiderar la ubicació de la zona de l’Institut per no perdre la totalitat de les places d’aparcament inicialment previstes, però va lamentar que a nivell de secundària i batxillerat dóna cobertura només a 2 línies per curs, quan actualment ja hi ha cursos de 3 línies a primària i de 4 línies a secundària. En la seva opinió, s’està projectant una escola-institut que ja neix petita per les necessitats actuals i sobretot futures del poble.
En resposta a això, l'Alcalde indicà que s’està plantejant una solució real i factible a un institut que governs anteriors prometien fa 4 anys i que l’horitzó més proper avui no seria fins d’aquí 7 anys vista, la qual cosa fa palesa la gestió poc acurada de l’anterior equip de govern. En aquesta línia, la regidora d'Educació va expressar el seu parer de que, després de 6 anys d’estar els alumnes de secundària en mòduls, es mereixen una resposta real. La regidora d'Urbanisme va agrair que el grup de Junts per Cat demanés una visió estratègica al municipi i manifesta que a l’anterior mandat no es va tenir aquesta visió estratègica.
Per la seva part, el regidor de Junts per Sant Pol va indicar que al darrer Consell Escolar va ser testimoni que la Comunitat Educativa i els alumnes no estaven gaire d’acord amb el model presentat.
L'avantprojecte es va acabar aprovant per majoria absoluta amb els vots a favor del govern municipal i els vots en contra dels tots regidors a l'oposició.

D'altra banda, el Ple de febrer va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per a l'aplicació de mesures alternatives als menors d'edat denunciats per consum o tinença de drogues. En aquets punt es va posar de manifest que l’inici del consum de drogues en menors cada any és més prematur. I que les dades del 2020 indiquen que l’inici del consum de drogues se situen al voltant dels 14 o 15 anys. L’Ordenança de civisme indica que se sanciona amb 500€ el consum o tinença de drogues en espais públics, i que els pares dels menors són responsables subsidiaris.
El regidor de Seguretat Ciutadana va explicar que el què es pretén amb aquest Conveni és aplicar mesures educatives des de dues vessants: primer de tot que sigui en benefici del menor, incidint en mesures positives, i de l’altra en benefici de tota la comunitat, en la mesura que pot comportar una disminució dels riscos. La finalitat és, doncs, que les persones denunciades puguin acollir-se a una mesura educativa alternativa a la sanció administrativa.

També es va aprovar la modificació del Reglament d'estacionament regulat de vehicles a la vila. S’afegeixen part del carrer Jaume I, part del carrer Rajoleria i el carrer Entitats com a zona blava de pagament.
El període de pagament de la zona blava s’amplia als primers 15 dies de juny i els darrers 15 dies de setembre. Es deixa també obert que el règim de prestació del servei sigui el que acordi l’Ajuntament, ja que anteriorment s’esmentava que el sistema de control de la zona blava de pagament havia de ser indirecta. S’eliminen els 2 aparcaments del carrer de la Plaça com a zona  regulada en rellotge. De fet ara només hi ha un estacionament pintat al carrer de la Plaça (el segon dificultava el pas de vehicles i sobretot de vehicles d’emergències) i que serà destinat a l’aparcament de vehicles municipals. I sobre la inclusió dels carrers de la zona del Morer com a zona blava, aquesta ve motivada perquè els darrers estius s’ha pogut detectar que l’estacionament als mesos de temporada de platja hi ha un desmesurat i descontrolat increment de vehicles aparcats, i s’han realitzat repetides sol·licituds de veïns reclamant una regulació a la zona.

En l'àmbit de la transparència, el Ple va aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Pol amb el propòsit d'enfortir la cultura ètica i institucional i augmentar la qualitat democràtica de Sant Pol.

D'altra banda, es van aprovar tres mocions. La primera, en nom de la Plataforma Preservem el Litoral del Maresme per la suspensió de l“INFORME TÉCNICO DE ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL MARESME DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, Clave Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014”. La segona moció aprovada era de suport a l'amnistia per declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. Mentre que la darrera era referent al servei de la banca, per exigir que es doni un servei de qualitat als seus usuaris.

El Ple va finalitzar amb l'apartat de precs i preguntes per part dels membres de l'oposició.
 
Podeu consultar les actes completes dels Plens municipals en aquesta pàgina del Portal de Transparència.
Nota: la publicació de les actes té un cert retard, atès que depén del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat.
 

Comparteix aquesta pàgina: