Es mantenen suspeses les obres a les vies de titularitat municipal i privada

divendres, 8 Maig, 2020

El 13 de març del 2020, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar va emetre el Decret 165/2020, pel qual es declara la suspensió dels terminis d’execució de les obres municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

El mateix decret també advertia a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguessin executant al terme municipal de Sant Pol de Mar de la prohibició de l’execució de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantior les mesures aprovades per l'OMS i les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i protecció contra el Covid-19.

En aquest sentit, els tècnics municipals no poden garantir l'execució de les mesures preventives del COVID19 a la via publica o privada, ja que no poden fer les inspeccions oportunes segons es recull en el decret del 13 de març de 2020. Atès que no es pot informar tècnicament del compliment d'aquestes mesures es mantenen suspeses totes les obres a la via pública, ja sigui de titularitat municipal o privada.

Aquesta resolució exclou aquelles actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial Decret 463/2020, quan estiguin justificades per causa de força major o per motiu de seguretat de les persones.

Comparteix aquesta pàgina: