El govern de Sant Pol ultima el pla de xoc de més de 200 mil euros per fer front a l'impacte del Covid-19

dimecres, 22 Abril, 2020

Més enllà del trasbals en la vida quotidiana que ha suposat per a tothom les mesures imposades per fer front a la pandèmia del Covid-19, la situació d'alarma té i tindrà unes importants conseqüències a nivell econòmic per al conjunt de la societat.

Conscients d'això des del primer moment, el govern municipal porta treballant des de fa setmanes en un pla de xoc per fer front a l'impacte que el coronavirus pugui ocasionar a Sant Pol de Mar. Totes elles van encaminades a ajudar i acompanyar aquelles persones que estan passant més dificultats, ja sigui tant a nivell familiar com per les conseqüències del tancament dels seus negocis.

En aquest sentit s'han creat una sèrie de mesures i d'ajuts a nivell local que se sumen a les línies ja engegades per part de l'Estat i de la Generalitat, a més de modificar el calendari fiscal del 2020 per dilatar la càrrega fiscal dels contribuents. Un conjunt de mesures que es descriuen a continuació.

Modificació del calendari fiscal 2020

Es posposa la data de pagament voluntari i de domiciliació dels impostos i taxes municipals, així com dels preus públics. En els següents quadres es detallen els canvis.
 

Descripció Data Inici Voluntària Data Fi Voluntària Data Domiciliació Data Fi Voluntària NOVA Data Domiciliació NOVA
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 4/5/20 6/7/20 1/7/20 1/9/20  
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ     4/5/20   1/7/20
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ     1/7/20   1/9/20
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ     1/9/20   2/11/20
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ     2/11/20   1/12/20
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS 4/5/20 6/7/20   1/9/20  
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS ‐ 1A FRACCIÓ     1/7/20   1/9/20
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS ‐ 2A FRACCIÓ         1/11/20
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 4/5/20 6/7/20   1/9/20  
TAXA RESIDUS COMERCIALS ‐ 1A FRACCIÓ     1/7/20   1/9/20
TAXA RESIDUS COMERCIALS ‐ 2AFRACCIÓ         1/11/20
TAXA ENTRADA VEHICLES (Guals) 4/5/20 6/7/20 1/7/20 1/9/20 1/9/20
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2/3/20 2/6/20 1/6/20 1/10/20 1/10/20

 

Preu públic  Mesura aplicada
OVP Terrasses  Descompte dels dies de servei no prestat.
Taxa parades mercat  Descompte dels dies de servei no prestat.
Quotes escola bressol municipal - Quota de febrer 2020: pagament fins al juny 2020.
- Quota de març 2020: aturat el cobrament.
A partir de la quota de març es realitzarà el descompte de la part proporcional dels dies de servei no prestats un cop finalitzi l’estat d’alarma.
Cànon concessió d'establiments de temporada (guinguetes) Descompte dels temps de servei no prestat.

 

Fons Local d'ajuts especials per a activitats econòmiques 

S’està reservant una partida econòmica de més de 65.000 euros per destinar-la a la reactivació del comerç local mitjançant una subvenció. En aquests moments s’estan acabant d'elaborar les bases i el procediment de sol·licitud. Es tracta d'una línia d'ajut que vol donar continuïtat al suport permanent que l'Ajuntament ha prestant al teixit econòmic local i que també s'està materialitzant en diverses campanyes de promoció del comerç de la vila i de reactivació del turisme local.

Fons Local d'ajuts especials a families

A partir de part del romanent de tresoreria del 2019, l'Ajuntament ampliarà en 150.000 euros la partida econòmica destinada als ajuts individualitzats i d’urgència a les persones per poder donar cobertura al màxim de famílies possible. S’estan elaborant unes noves bases i el procediment de sol·licitud, destinades a subvencionar lloguers, subministraments i alimentació.
Aquest Fons Local per a famílies i persones sense recursos se sumaria al servei d'acompanyament i ajuda que ja es ve oferint des dels Serveis Socials municipals, així com al servei de distribució d'aliments i de targetes moneder que es realitza de manera periòdica per part de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Mesures a les quals sumar el fet que durant l'estat d'alarma s'està vetllant per garantir el subministrament dels serveis bàsics (aigua, llum, gas, telecomunicacions) a totes les llars de la vila. 

Pagaments a proveïdors

Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'Ajuntament ha mantingut actius tots els tràmits administratius per garantir el pagament de contractes i factures.

Mesures de protecció de llocs de treball:

Es realitza la compensació i manteniment dels contractes per protegir el personal treballador d’empreses contractades per l’Ajuntament.

Oficina virtual d’assessorament Covid-19:

Creació d’una oficina virtual que recull totes les ajudes a persones físiques i jurídiques de les diferents administracions (Estat, Generalitat, etc.), ja sigui en l'àmbit laboral, familiar, turístic, etc. En aquest espai s’hi està incorporant tota la informació sobre els tràmits (terminis, documentació i procediment) de manera simplificada.
 

Comparteix aquesta pàgina: