Convocatòria constitució nou Ajuntament

dijous, 13 Juny, 2019

D’acord amb el que disposa l’art. 195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, Llei Orgànica del Règim Electoral General i l’article 37, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, us convoco a la sessió de Constitució de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la sala Ainaud de Lasarte, el proper dia 15 de juny de 2019, a les 12:00 hores.

Sant Pol de Mar, 13 de juny de 2019

L’alcaldessa e.f.
Montserrat Garrido Romera

Comparteix aquesta pàgina: