Suspensió de llicències urbanístiques al Sector Roques Blanques

dijous, 3 Març, 2016

El Ple en sessió ordinària de data 29 de febrer de 2016 va aprovar suspendre la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit de sòl del Sector Roques Blanques, Unitat d’Actuació A.

Comparteix aquesta pàgina: