Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana

Formularis
Obrir/tancar menú lateral
Inscripció de les persones a títol individual que vulguin optar a formar part del Consell municipal d'Igualtat (2023-2027)

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar habilita aquest formulari de cara a les persones que a títol individual vulguin formar del Consell sectorial d'Igualtat que contempla el Reglament de Participació Ciutadana.


Qui en forma part?

a) Una persona representant de cada associació o col·lectiu actiu del poble que vulguin ser-hi. Es designarà una persona titular i una suplent. L'Ajuntament contactarà directament amb les entitats en el moment de constituir els membres dels diferents Consells Sectorials. Si sou una entitat, i encara no us heu donat d'alta al Registre d'Entitats de Sant Pol, podeu fer-ho clicant aquí.

b) L’Alcaldia, la Regidoria de cada àmbit sectorial i una persona designada per cada Grup Municipal.

c) Quatre persones majors de 16 anys del cens del padró municipal que expressin la seva voluntat de formar part del Consell Sectorial, escollides aleatòriament a través d’un sorteig. S’escolliran 2 dones i 2 homes. El sorteig establirà també l’ordre de suplents en cas de renúncies.

d) El personal tècnic que en cada cas l’Ajuntament consideri oportú que s'encarregarà de garantir-ne el funcionament, preparar les convocatòries i les sessions a petició de la Presidència, de facilitar els debats, recollir les actes de les sessions, i de coordinar el Consell sectorial amb la resta d'espais de participació.

Com funciona?

1. Els consells municipals sectorials tenen dos òrgans diferenciats:
a) El Ple del Consell Sectorial, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim tres vegades a l'any i tantes vegades com siguin convocats pel President per iniciativa pròpia o per un terç dels seus membres.
b) Les Comissions de Treball sobre aspectes concrets. Es creen per delegació del Ple del Consell i tenen una durada temporal limitada a la vigència de l'encàrrec que hagin rebut. Han de coordinar la seva activitat amb la resta d'espais de participació.

2. L'ordre del dia de les sessions de treball dels consells municipals sectorials resta obert a la ciutadania, entitats i altres col·lectius que poden proposar temes a incloure.

3. Els membres dels Consells Sectorials tindran la vigència del mandat electoral en curs. Un cop passades les noves eleccions, i dins dels primers sis mesos, es procedirà a la seva renovació.

Totes les persones que s'inscriguin amb aquest formulari entre el 5 i el 19 de juny de 2024, participaran en el sorteig per escollir les 4 persones (2 homes i 2 dones) del Consell sectorial d'Igualtat.

*
*Data de naixement ( - - )
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

 
Pujar al principi de la pàgina