Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Notícies
La participació duplica de llarg la registrada en el darrer procés i les propostes guanyadores tenen el medi ambient i el benefici de tota la comunitat com a denominadors comuns.

Després que ahir es tanqués el termini per votar les 15 propostes finalistes del Pressupost Participatiu 22-23, aquest matí ja s'ha realitzat el recompte final i la dada més destacada és que la participació ha estat del 13,27% del cens de persones majors de 16 anys de Sant Pol, la qual cosa suposa que un total de 663 persones han emès el seu vot, ja fos telemàticament a través del formulari web o bé presencialment dipositant el seu vot en alguna de les 10 urnes repartides en diferents equipaments municipals de la vila.

Es tracta, per tant, d'una participació molt alta, 5 punts per sobre de la mitjana en els processos participatius realitzats en municipis de caractarístiques similars a Sant Pol. En relació al Pressupot Participatiu del 2021, la participació ha crescut un 123,23%, i pràcticament iguala la participació aconseguida en la primera edició del Pressupost Participatiu de Sant Pol, celebrada l'any 2020.

Pel que fa a les opcions escollides pels santpolencs i santpolenques que hi han participat, els resultats de les votacions han estat els següents:

TÍTOL PROPOSTAIMPORT EXECUCIÓVOTS OBTINGUTS%
Millora de l'accessibilitat de les platges15.000€252 vots38.009%
Dipòsit de recollida d'aigües pluvials65.000€243 vots36.652%
Incrementar les zones d'ombra amb vegetació autòctona30.000€227 vots34.238%
Millora dels patis de l'escola Sant Pau30.000€197 vots 29.713%
Panells fotovoltaics als equipaments municipals100.000€157 vots23.68%
Plantació de plantes mel·líferes15.000€145 vots21.87%
Instal·lació de jocs inclusius a diversos parcs infantils del poble45.000€123 vots18.552%
Prioritzar la mobilitat de vianants i bicicletes al centre5.000€104 vots15.686%
Papereres amb separació per fraccions15.000€103 vots15.535%
Senyalització de noves rutes i camins10.000€103 vots15.535%
Millora de l'accés al pavelló35.000€76 vots11.463%
Millora de la senyalització dels passos de vianants del municipi30.000€73 vots11.011%
Biblioplaces: punts d'intercanvi de llibres5.000€71 vots10.709%
Aparcaments per a bicicletes i patinets10.000€32 vots4.827%
Compostador als horts urbans20.000€20 vots3.017%

A partir d'aquests resultats es desprén que les propostes més votades tenen a veure amb la millora del medi ambient i el benefici col·lectiu. N'és un bon exemple la proposta guanyadora per construir un dipòsit per reaprofitar les aigües pluvials, molt a destacar en l'actual context d'emergència hidràulica.

En base a la partida pressupostària disponible de 100.000€, les propostes guanyadores que passaran a execució són les que es mostren en vermell a la taula de resultats i que corresponen a:

- Millora de l'accessibilitat de les platges: instal·lació de dues passeres per facilitar l’accés de la sorra a l’aigua a les patges de can Morer i can Villar

- Dipòsit de recollida d'aigües pluvials: construcció d’un dipòsit soterrat de 5.000 litres per a la recollida d’aigües pluvials al parc de can Villar. Es tracta d’un sistema de recollida i emmagatzematge d'aigües pluvials que permetria utilitzar l'aigua de la pluja degudament filtrada per diferents finalitats: neteja de paviments, reg de jardins i espais verds, etc.

- Plantació de plantes mel·líferes: es tracta d’adquirir i plantar plantes mel·líferes a diversos parterres i jardineres del municipi (zones enjardinades de l'Aixarnador, avinguda Garrofers i jardineres viàries)  amb l’objectiu d’evitar la disminució dels insectes pol·linitzadors (els quals són els responsables de fecundar moltes de les flors silvestres i gran part d’espècies vegetals cultivades), i millorar la biodiversitat dels espais públics. A més, aquestes plantes autòctones són una important font d’aliment per a moltes espècies de fauna vertebrada. Estem parlant d'espígol, sàlvia, marduix, ginesta, farigoles, romaní, borratja, calèndula. Aquesta actuació es podria complementar amb la instal·lació d'hotels d'insectes.

- Prioritzar la mobilitat de vianants i bicicletes al centre: instal·lació de senyalització vertical i horitzontal que prioritzi la mobilitat per a vianants i bicicletes en zones estratègiques del centre del poble.

Des de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar agraïm la participació de totes les persones que han format part en aquest procés participatiu, des de les que formen part del Consell de la Vila fins a tots els veïns i veïnes que han volgut formar part de les jornades i tallers de debat, així com aquelles que van formular propostes i les que han votat en la fase final.

Per a més informació, podeu accedir al web del Pressupost Participatiu.

Publicació 27.02.2023