Ajuntament de Sant Pol de Mar
NotÝcies

La darrera sessió plenària abans de la pausa estival va donar llum verd a la segona pròrroga del contracte del servei de recollida de residus municipals. La regidora de Medi Ambient, Isabel Llari, va explicar que s'ha optat per aquesta fórmula a l'espera de poder redactar els plecs de clàusules del nou contracte i poder incorporar-hi tota una sèrie de millores, i que previsiblement estarà elaborat de cara a finals d'aquest any.

A més, el Ple també va aprovar els comptes generals de l'Ajuntament del 2021 i es va donar compte del resum anual de control intern corresponent al 2021, del compliment dels terminis de pagament, i de l'actualització de l'inventari a 31 de desembre de 2021.

D'altra banda, es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal relativa als preus de l'escola bressol municipal en base a la gratuïtat del curs de P2 dictada per la Generalitat per al conjunt d'escoles bressol de Catalunya.

El Ple també va aprovar l'assignació de les funcions de tresoreria i del registre civil al nou secretari de la corporació i va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest enllaç:

Publicaciˇ 29.07.2022