Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Tràmits
Obrir/tancar menú lateral
Bonificació de l'impost de vehicles
 • En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre vehicles, justificant trobar-se en els supòsits que preveu la normativa vigent. Supòsits:

  1. S'estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat. 
  2. S'estableix una bonificació del 50 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a  50 anys. L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
  3. Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota:
  • Els vehicles elèctrics.
  • Els que utilitzen biogas, gas natural, gas comprimit, metà metanol i hidrogen.
  • Els vehicles que emeten menys de 100g/km CO2. Per tal d'acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del vehicles on quedi constància de tals extrems.
 • Persona de contacte
  M.Teresa Xumetra
 • Correu electrònic
 • Qui el pot demanar
  Qui sigui subjecte passiu de l'impost o el seu representant legal.
 • Quan es pot sol·licitar
  En qualsevol moment de l'any.
 • Documentació a aportar

  1.- sol·licitud. 2.- còpia fitxa tècnica vehicle. 3.- còpia permís circulació. Si no es conegués la data de fabricació, es prendrà la data de la seva primera matriculació o, en defecte d'aquesta, la data en què es va deixar de fabricar el corresponent tipus o variant.

 • Cost de tramitació
  Sense cost
 • Presencialment

  A les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona - oficina c/ de la Font, 16 de Canet de Mar.
  A les oficines de l'ajuntament de Sant Pol de Mar ( Departament tributs - àrea d'Urbanisme) 

Publicació 24.02.2016
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina