Ajuntament de Sant Pol de Mar
Regidories
 • Consum

  Amb data 31 d'octubre de 2003, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, va signar el conveni d'adhesió a la XARXA LOCAL DE CONSUM (agrupació voluntària, constituïda pels diversos serveis locals de protecció i defensa del consumidor de la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona).

  Els serveis i activitats catalogats que se'n desprenen de la signatura del conveni preveuen diferents tipus de cooperació municipal, destacant entre d'altres:

  • Oficina mòbil d'informació al consumidor
  • Campanyes de difusió relacionades amb diferents temàtiques de consum
  • Activitats informatives i educatives en consum
  • Mediació de reclamacions

  Salut

  Des de l'Àrea de Salut s'ofereixen un seguit de serveis amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels ciutadans.
  Els seus àmbits d'actuació i gestió són els següents: 

  SALUT PÚBLICA

  • Registre municipal d'establiments d'alimentació

  La competència municipal del registre d'establiments d'alimentació correspon a l'ajuntament, que vetlla pel compliment de les mesures d'higiene alimentària, amb el suport de l'Agència de Salut Pública, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme. S'organitzen cursos d'Higiene Alimentària per tal de fomentar les bones pràctiques en la manipulació d'aliments juntament amb la regidoria de Promoció Econòmica.

  • Campanyes de donació de sang

  Col·laboració amb el Banc de Sang en l'organització de les campanyes trimestrals de donació de sang, que es realitzen a Ca l'Arturo.
   
  SANITAT AMBIENTAL

  • Cens d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos

  La gestió del registre d'animals domèstics a través de l'aplicatiu ANICOM, que centralitza les dades de tots els animals domèstics de Catalunya.

  • Campanyes de sensibilització per la tinença responsable d'animals domèstics 

  La regidoria porta a terme campanyes de sensibilització pels propietaris d'animals domèstics per tal de millorar la convivència en el municipi.

  • Servei de recollida d'animals domèstics

  L'ajuntament disposa d'un servei de recollida d'animals domèstics per animals trobats en el terme municipal de Sant Pol de Mar sense propietari. La pròpia empresa s'encarrega de la identificació de l'animal i de la recerca del seu propietari, o de la tramitació d'una possible adopció.

  • Instal·lació de colònies de gats

  L'Ajuntament impulsa accions per millorar la convivència entre els gats urbans i la ciutadania mitjançant la creació de colònies de gats controlades. Els animals que formen part de les colònies han superat un control sanitari i s'esterilitzen amb la finalitat de mantenir un colònia estable i evitar la superpoblació.
  Per dur a terme aquestes tasques comptem amb l'ajuda de voluntaris/es sense els quals seria totalment impossible.

  • Desratització i desinsectació

  Mensualment es realitza la desratització o desinsectació de la xarxa de clavegueram, també es realitzen actuacions més específiques en cas de ser necessari.

  • Control d'animals peridomèstics

    Periòdicament es realitzen captures de coloms per tal d'evitar i eliminar els efectes molestos de la presència d'aquests animals.

  • Prevenció i control d'instal·lacions per legionel·losis

  Amb l'aparició de la legionel·losis, una malaltia apareguda els darrers anys, s'ha fet necessari un control de diferents elements com les torres de refrigeració, humidificadors, condensadors..., que podrien escampar el bacteri.

  • Recepció dels informes emesos de les anàlisis de les aigües municipals per l'empresa SOREA i coordinació amb aquesta en cas d'emprendre alguna mesura correctora

  Es controlen mitjançant analítiques que es compleixin els valors paramètrics fixats al Reial decret 140/2003, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

  • Control i anàlisi higiènico-sanitàries de les sorreres destinades a jocs infantils
  • Control Mosquit Tigre

  Des del Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya l'any 2010 es va detectar la presència de mosquit tigre en tots els municipis de la comarca del Maresme. Des de la comissió Inter institucional per a la prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya es va elaborar el document Estratègia per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, on s'estableixen les línies d'actuació enfront aquesta plaga.
   
  L'any 2011 es va dur a terme una prova pilot de tractament dels embornals a la via pública que s'ha continuat afins a dia d'avui amb bons resultats. 

  Fitxa de la regidoria

  Regidor responsable: Josep Parada
  Persones de contacte: Montse Pujol i Elena Fernández (Salut i Platges) / Núria Fugasot (Consum)
  Contacte: 93 760 04 51 - sanitat@santpol.cat / consum@santpol.cat
  Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h