Pressupost municipal

En aquesta pàgina us mostrem el pressupost municipal en curs. 
En cas de voler consultar exercicis anteriors, ho podeu fer accedint al portal de transparència des d'aquí.

Pressupost 2020

Comparteix aquesta pàgina: