Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns de l'alcalde i els regidors de l’Ajuntament

En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’existència de dades personals, d’activitats i de béns i drets patrimonials impedeixen la seva publicació.
Per aquest motiu, la Secretaria General custodia el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns de l'alcaldessa i els regidors de l’Ajuntament de cara a què tots aquells que tinguin la consideració d’interessats puguin consultar-lo.

Comparteix aquesta pàgina: