Relacions amb els ciutadans i la societat

1.- Informació i atenció al ciutadà

18. Horaris i preus dels establiments culturals i esportius
19. Seguir on-line l'estat de tramitació i les incidències
20. Mapa de la web de l'Ajuntament
21. Situació i talls de trànsit i/o incidències en els serveis
22. Informació de la situació mediambiental
23. Espai per entitats i associacions de veïns
24. Fòrums de participació

2.- Grau de compromís envers la ciutadania

25. Reglament de participació ciutadana
26. Consells municipals de participació ciutadana
27. Composició i el funcionament de les Juntes municipals de Districte o barris
28. Canals de participació ciutadana en els temes estratègics
29. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels Pressupostos municipals
30. Carta/s de Serveis municipals

Comparteix aquesta pàgina: