Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques

1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

49. Web dedicada a Urbanisme PGOU
50. Pla General d'Ordenació Urbana
51. Mapes i plans que detallen el PGOU
52. Les modificacions aprovades PGOU

2.- Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques

53. Convenis urbanístics
54. Planes parcials sobre els usos i destinacions del sòl

3.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

55. Normativa vigent en matèria de gestió urbanística
56. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres
57. Modificacions dels projectes de les obres

4.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

58. Llistat d'empreses que han concorregut a la licitació
59. Nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització

5.- Seguiment i control de l'execució d'obres

60. Informació sobre cadascuna de les obres d'infraestructura que està en curs
61. Data concreta prevista per a la finalització de les obres
62. Informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o les aprovades pendents

6.- Indicadors sobre urbanisme i obres públiques

Es divulguen els següents indicadors

63. Inversió en infraestructures per habitant
64. Percentatge ingressos derivats d’urbanisme / Pressupost total d'ingressos
65. Percentatge de despeses derivades d’urbanisme / Pressupost total de despeses

Comparteix aquesta pàgina: