Transparència en les contractacions de serveis

1.- Procediment de contractació de serveis

45. Composició i convocatòries de les mesas de contractació
46. Actes de les mesas de contractació

2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes

47. Quantia de les operacions amb els proveïdors      
48. Quantia d'operacions amb els adjudicataris i contractistes d'obres

Comparteix aquesta pàgina: