Ajuntament de Sant Pol de Mar
Organització institucional
 • COMPOSICIÓ:

  President: 
  Sr. Albert Font Lacambra

  Representants:
  1 representant del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
  1 representant del Grup Municipal Junts per Catalunya
  1 representant del Grup Municipal Candidatura Unitat Popular
  1 representant del Grup Municipal Junts per Sant Pol
  1 representant del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

 • La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

  El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

  La presidčncia d'aquesta Comissió l'ocupa el regidor o regidora responsable d'Hisenda.