Ajuntament de Sant Pol de Mar
Organitzaciˇ institucional
 • junts
  GRUP MUNICIPAL JUNTS
  Montserrat Garrido Romera 
  Andreu Tresserras Sauleda
  Marta Boada Josep
  Josep Parada Rafael
  Mariona Massaguer Estruch
  Marta Romà Serra

   
  GRUP MUNICIPAL ERC-AM
  Albert Zanca i Brossa
  Pilar Llorens Tarridas
  Albert Font i Lacambra

   més st pol
  GRUP MUNICIPAL Més Sant Pol
  Lluís M. Jornet Esteve
  Josep M. Gallego Arroyo

   


  GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT
  Isabel Llari Joya
  Pol Maresma Oliveras

 • Els Grups Municipals estan constituïts pel conjunt de regidors o regidores de l'Ajuntament que pertanyen a una mateixa llista electoral. En cap cas es podrà formar part de més d'un Grup Municipal. 

  En el cas que algun regidor no conformi Grup Municipal, pot integrar-se en un Grup Mixt, amb participació anàloga a la dels altres grups. 

  Si un regidor deixa de pertànyer a la candidatura en la que va concorre a les eleccions locals, o abandona el Grup Municipal, o es donat de baixa, quedarà com a regidor no adscrit.

  Els grups municipals disposen d'una quota mensual per a despeses de funcionament del Grup fixada pel Ple.

  Per a aquest mandat, les retribucions acordades a la sessió ordinària del ple municipal del 30 de juny de 2023) són de: 50€ mensuals per cada regidor electe i 50€ més per cada grup municipal.

  Podeu accedir a les opinions dels grups municipals a l'oposició des d'aquí.