Sandalio del Río Ruipérez (PSC)

Data i lloc de naixement: Tébar (Cuenca), 2 d'abril de 1961. Viu a St. Feliu de Llobregat des dels 3 anys.

Trajectòria professional:
Estudis de tècnic en direcció d'empresses (3 anys). Treballs diversos i, a la vegada, estudis a la facultat de Belles Arts de Barcelona amb Llicenciatura l'any 1987 (Especialitat: Pintura).
Aquell mateix any comença a treballar com a professor de dibuix, interí, al Departament d'Ensenyament.
De 1983 a 1990: Diverses exposicions de pintura individuals (5) i col·lectives (9).
L'any 1990 obté destinació com a professor interí a Manresa, ciutat en la qual ha treballat a partir d'aleshores. L'any 1994 aprova les oposicions del cos de professors de secundària a Barcelona.
L'any 1997 adquireix una impremta, activitat empresarial que ha realitzat durant 15 anys, compaginada amb la seva professió de professor de dibuix.

Trajectòria política:
Militant del partit socialista des de sempre, amb algun càrrec orgànic, a excepció d'un període de 5 anys. L'any 2006 va participar en la creació del partit Ciutadans (C's) i va ser membre de la seva Executiva Nacional (màxim òrgan executiu del partit) i també al Consell General (màxim òrgan del partit entre congressos). Dos anys després participa en la creació d'UPyD, essent membre de l'executiva catalana com a coordinador provincial de Barcelona. Posteriorment retorna al PSC. Membre d'Àgora Socialista des de l'any 2003 ininterrompudament.

Declaració d'activitats i béns
 

Indemnitzacions:
Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa2: 50 euros
Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes3: 50 euros

1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
2(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)
3(Se celebra una única sessió anual)

Comparteix aquesta pàgina: