Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 14/2022, aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 13/2022, aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 12/2022, relatiu a l’avarada d’embarcacions no autoritzada – interessats desconeguts
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 11/2022, notificació infructuosa -infracció administrativa en matèria de tinença responsable d’animals domèstics.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 10/2022, notificació infructuosa -infracció administrativa en matèria de tinença responsable d’animals domèstics.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 9/2022, aprovació definitiva del projecte de registre de la instal·lació existent, segons la instrucció tècnica 1/2015, i modificació i renovació, amb ampliació de potència, de la instal.lació elèctrica de baixa tensió destinada a enllumenat públic, Q-23
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 8/2022, licitació servei d’atenció psicològica.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 7/2022, llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de gestió
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 6/2022, anul•lació zona d’estacionament regulat anomenat Zona Taronja
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 5/2022, notificació Infructuosa vehicle abandonat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 4/2022, notificació infructuosa de sanció a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Convivència
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 1/2022, Adjudicació del contracte del servei de revisió, redacció i tramitació del POUM de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 2/2022, Adjudicació del contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte bàsic executiu, i la posterior execució de les obres d’ampliació de l’Escola Sant Pau
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 136/2021, Modificació bases serveis socials
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 135/2021, Modificació reglament pisos allotjament temporal
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 134/2021, modificació de plantilla, reclassificació d’un lloc de treball
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 133/2021, modificació de plantilla creació places brigada i aux adm.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 132/2021, modificació de la plantilla de personal funcionari consistent en la reconversió d’una plaça de Sergent
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 130/2021, aprovació definitiva del projecte d’urbanització del sector de millora urbana Els Tints de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 129/2021, d’aprovació definitiva del projecte d’actuacions de millora a l’accessibilitat a la via pública
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 128/2021, llista provisional de persones admeses i excloses procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea de Secretaria Intervenció, funcionari/ària de carrera i la creació d’una borsa de treball
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 127/2021, sobre vehicles abandonats
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 126/2021, adjudicació i formalització contracte de l’execució de les actuacions de manteniment i conservació de la riera de la Vallalta
Comparteix aquesta pàgina: