Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 53/2021, aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 51/2021, llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir 4 places d’agent de la policia local
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 50/2021llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a un lloc de treball d’agent cívic/a, en el marc del Pla de reactivació de l’ocupació
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 49/2021, formalització contracte del servei de manteniment de la xarxa i instal•lacions municipals del clavegueram de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 48/2021, rectificació error de fet bases del procés selectiu per a cobrir 4 places d’agent de la policia local (expedient 349/2021)
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 47/2021, licitació contracte del servei per a la realització del casal d’estiu
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 46/2021, formalització contracte pel subministrament de mobiliari urbà (papereres, bancs i jardineres), tancaments i travesses de fusta per ser instal•lats a la via pública
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 45/2021, adjudicació contracte de Servei de Neteja de les Platges de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 44/2021, contracte pel subministrament de mobiliari urbà (papereres, bancs i jardineres), tancaments i travesses de fusta per ser instal•lats a la via pública
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 43/2021, adjudicació del contracte del servei de manteniment de la xarxa i instal•lacions municipals del clavegueram de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 41/2021, licitació de l’explotació del servei de temporada GU8 a la Platja del Morer
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 42/2021, aprovació definitiva del Reglament del servei d’estacionament regulat de vehicles en les vies públiques i espais habilitats de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 40/2021, llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Enginyer/a per a l’execució d’un programa Elaboració i seguiment del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i Clima i la gestió del Pla de verificació d’activitats 2021-2024’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 39/2021, procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent cívic/a, en el marc del ‘Pla de Reactivació de l’Ocupació’ en el si del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 38/2021, procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a agent cívic/a, en el marc del ‘Pla de Reactivació de l’Ocupació’ en el si del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2020’
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 37/2021, rectificació error en l'aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal número 14
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 35/2021, convocatòria per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 34/2021, convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 33/2021, aprovació inicial del projecte executiu de millora tancament i adequació de l’enllumenat de la deixalleria municipal, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 32/2021, aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de circulació i el quadre d’infraccions a la normativa vigent.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 31/2021, aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’establiment de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 30/2021, actualització de la Relació de llocs de treball 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 29/21, CONVENI AGIPH (PADRÓ)
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 28/2021, llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Enginyer/a per a l’execució d’un programa i calendari proves
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 27/2021, oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 26/2021, licitació del servei d’instal•lació, manteniment, retirada i emmagatzematge dels elements d’abalisament i del mobiliari de platja del municipi de Sant Pol de Mar, en 2 lots.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 25/2021, d’aprovació del projecte tècnic d’estabilització del talús del marge esquerre de la Riera de Sant Pol de Mar a la zona de Can Roca
Comparteix aquesta pàgina: