Tauler d'anuncis

Missatge d'avís

  • Undefined namespace prefix on line 0. Error code: 1219
  • Invalid expression on line 0. Error code: 1207
Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 84/2020, d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis assistencials
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 83/2020, d'aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 2/2020
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 82/2020, adjudicació i formalització contracte d’execució de les obres d'ampliació de l'Escola Sant Pau de Sant Pol
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 81/2020, Incoació d’expedient sancionador per suposada infracció administrativa en matèria de residus.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 80/2020, aporovació inicial de l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltàica al municipi de Sant Pol de Mar
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 79/2020, aprovació definitiva de modificació de crèdit núm. 8
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 78/2020, convocatòria dels pisos d’allotjament temporal en situació d’exclusió social
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 77/2020, aprovació inicial del projecte tècnic d’instal.lació de plaques solars fotovoltaiques al CEIP SANT PAU
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 76/2020, d'aprovació inicial del reglament de serveis per a la vida autònoma al domicili de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 75/2020, d'aprovació inicial de l’Annex IX que s’incorporarà al reglament d’adjudicació i gestió del funcionament intern del recurs de pisos d’allotjament temporal en situacions de risc d’exclusió social, aprovant els quatre pisos que formen part del projecte.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 74/2020, d'aprovació inicial de l’actualització i modificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament referent a 31 de desembre de 2019.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 73/2020, d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals 2021i d’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari relativa al servei de distribució i subministrament d’aigua.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 71/2020, d'aprovació definitiva del projecte d’ampliació del CEIP SANT PAU de Sant Pol de Mar.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 72/2020, llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Arquitecte/a superior per a l’execució d’un programa ‘Redacció de plans i projectes municipals i tramitació de llicències’
Data publicació:
Data retirada:
Anuncio 70/2020, notificació infructuosa expedient sancionador per suposada infracció administrativa en matèria de residus.
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 69/2020, modificació convocatòria de subvencions per ajuts socials 2020
Data publicació:
Data retirada:
Anunci 68/2020, aprovació inicial modificació de crèdit pressupostari núm. 8/2020
Comparteix aquesta pàgina: