Ajuntament de Sant Pol de Mar
Mitjans de comunicaciˇ
  • Sant Pol t'informa és un butlletí municipal que, en forma de full informatiu, pretén recollir el dia a dia de l'Ajuntament.

    Amb periodicitat mensual, publica temes d'interès general i notícies de la gestió municipal. El podreu trobar a les oficines municipals i als comerços del poble.

    Aquest full es complementa amb la revista ENS, de periodicitat trimestral i que tracta temes més de caire cultural, històric i del poble.