Ajuntament de Sant Pol de Mar
Inici | Ŕrea de Transparčncia | Precs, preguntes del Ple del 25 de març de 2021
Documents

El Sr. Alcalde contesta les preguntes entrades per escrit pel Grup Municipal Junts per Cat, referents a altes i baixes del padró municipal.

Preguntaven des de l’01/01/2020 a l’01/03/2021 quants empadronats nous s’han fet de 0 a 16 anys i de 17 a 45 anys.

Indica que de l’01/01/2020 a l’01/03/2021, hi ha hagut els següents moviments, per franges d’edat:

- De 0 a 16 anys, el moviment net d’increment és de 38: hi ha hagut 77 altes i 39 baixes.
- De 17 a 45 anys, el moviment és de 134 habitants d’increment net,: 231 altes i 157 baixes
El nombre d’empadronats a 19/03/2021, indica que pot donar dues dades: l’oficial de l’Institut Nacional d’Estadística, referida a l’1 de gener de 2021 és de 5534 habitants, i segons les dades de regularització de l’ajuntament, quin patró varia, el nombre d’habitants és de 5656.

A continuació, el Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels diferents grups municipals.

JUNTS PER CAT

1.- El Grup de Gent Gran de Sant Pol va entrar una instància el passat 21 de Gener de 2021 sol·licitant que la documentació que entraven s’enviés a tots els grups polítics del municipi. A dia d’avui, 2 mesos més tard, els grups de l’oposició no hem rebut la informació de la mencionada instància. Per què no se’ns ha fet arribar?

 Respon el Sr. Alcalde la primera pregunta i demana aclariment al Sr. Arozamena respecte a quina instància es refereix, aclarint aquest que era una petició respecte el bitllet de transport.

El Sr. Alcalde demana disculpes públicament i manifesta  que no va observar que a la instància demanessin que es passés a tots els grups municipals, i indica que la farà arribar als portaveus.

Respon, també el Sr. Alcalde el prec formulat indicant que estan totes les actes enviades, als portaveus dels grups municipals, a excepció de les del mes de març.

Fins el mes de febrer s’han enviat. Indica que les va enviar als portaveus dels grups.

El Sr. Arozamena diu que no les ha rebut.

El Sr. Alcalde comprova que  va realitzar dos enviaments.

2.- A la Deixalleria municipal veiem que a dia d’avui, tota la cartellera segueix sent la del Consell Comarcal. Com és que 3 mesos després del canvi de gestió de la deixalleria no s’ha procedit a canviar la cartellera del Consell Comarcal?

2.- Respon la Sra. Isabel Llari la segona pregunta i explica que, en relació a la cartelleria, en principi s’ha anat retirant tota i s’ha anat modificant i indica que el canvi de senyalització més important es farà amb el projecte de remodelació que s’aprovarà properament.

De tota manera, assenyala que ho revisaran.

JxCat formula el prec que segueix:

Setmanalment realitzeu una sessió de coordinació de l’equip de govern, de les quals s’aixeca una acta de cada una d’elles. Des del passat 24 de setembre de 2020 no hem rebut cap acta de les sessions de coordinació. Fa 6 mesos que no tenim accés a aquestes reunions on es tracten aspectes importants del dia a dia del municipi. Com és possible que un govern que fa bandera de la seva transparència, no ens faciliti aquestes actes per poder fer un seguiment del dia a dia d’aquestes sessions? Quin sentit té posar-se a llegir actes de fa sis mesos, el que necessitem és llegir les actes dels últims 15 dies i poder estar al dia.

El Sr. David Hernández intervé per dir que ha localitzat els correus de l’alcalde en els quals va trametre les actes de la comissió de coordinació de Govern.

Comproven els assistents que es van enviar el 09/03/2021 les actes corresponents al 28 de gener i les del mes de febrer del 2021.

I diu el Sr. Hernández que, el 28 de gener, l’alcalde va enviar les corresponents al mes de gener. Per tant, s’ha enviat tot.

El Sr. Alcalde diu que queden pendents de trametre les d’aquest mes de març, que enviarà la propera setmana.

Al mateix temps demana que no s’aprofiti l’ocasió per retreure manca de transparència i per deixar en evidència al Govern, quan en realitat aquesta manca de transparència no hi ha sigut. I, afegeix que si cal enviar a alguna altra persona del grup les actes, només cal que ho diguin.

El Sr. Arozamena demana disculpes perquè ha comprovat que sí que ho havia rebut, essent aquestes acceptades per l’alcalde.

Podeu accedir al vídeo de la sessió plenària clicant aquí.