Ajuntament de Sant Pol de Mar
Composició del consistori
 • Data i lloc de naixement: 24-12-1946 Mieres (Astúries)
  Viu a Barcelona des de 1964 i en l'actualitat a Pineda de Mar

  Trajectòria professional:
  Estudis de Batxiller superior (Acadèmia Lastra)
  Servei militar a Brigada paracaigudista (BRIPAC) 1968/1970
  De 1970 a 1977 ingressa a mural-ART, divisió d'interiorisme
  De 1978 a 2006 treballa a MAGNETTI MARELLI (FIAT) Automoció, Dep. de compres i producció
  2006 passa a la jubilació anticipada

  Trajectòria política:
  Militant en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) de 1975 a 1978
  Delegat sindical intercentres (UGT) a Magnetti Marelli, de 1990 a 2006
  Militant a ERC de 2002 a 2006
  Soci fundador de Societat Civil Catalana (SCC) 2013
  Fundador i membre de la seva executiva d'IMPULS CIUTADÀ (2008)
  Membre de l'executiva d'Agora socialista
  El 2019 s'incorpora a la llista del PSC per a les eleccions municipals com a independent

  Declaració d'activitats i béns
   

  Indemnitzacions:
  Per assistència a les sessions de Ple1: 250 euros
  Per assistència a les sessions de la Comissió Informativa2: 50 euros
  Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes3: 50 euros

  1(Se celebra una sessió plenària mensual, a banda de les sessions extraordinàries que es puguin convocar)
  2(Se celebra amb la mateixa periodicitat que les sessions de Ple)
  3(Se celebra una única sessió anual)