Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Notícies

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar està immers des de fa algunes setmanes en la confecció de la Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i una de les accions que es posen en marxa, des d'avui i fins al 17 de juny, és una enquesta entre les persones usuàries del servei que permeti extreure dades per establir els objectius i possibles millores.

És per això que, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, s'ha preparat una breu enquesta web que també està disponible en format paper a l'OAC per a les persones que no disposin de connexió a Internet. Totes les persones usuàries de l'OAC que ho desitgin, poden realitzar l'enquesta des d'aquí.
 

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals l'organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'Ajuntament de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora contínua, ja que promou les relacions amb els usuaris, serveix per definir estàndards de servei, permet establir objectius ambiciosos i pretén assolir una major qualitat en els serveis.

Les cartes de serveis s'elaboren en base els estàndards de qualitat de la norma UNE 93200:2008 i estan contemplades en la Llei de Transparència de Catalunya.

Publicació 01.06.2021