Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Notícies

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, han signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets de les persones en l'ŕmbit local.
 
El conveni, que explicita les competčncies del Síndic incloses en l'article 58 de la Llei  del Síndic, preveu la subscripció de convenis i acords entre la institució i l'Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua. Estableix que la institució ha d'oferir a l'Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d'un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic referents al municipi, la possibilitat d'assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l'informe esmentat i debatre'l, i dues visites anuals de l'equip itinerant del Servei d'Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.
 
L'acord també garanteix donar la mŕxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competčncies municipals. En aquest sentit, l'Ajuntament crearŕ sistemes per divulgar la figura de la institució perquč la població del municipi en sigui coneixedora i es puguin instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l'operativa d'aquest conveni.

Publicació 30.11.2020